Brunnar, öppna data

I Brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge. Det finns också information om djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen har för funktion.

Informationen kan exempelvis användas vid vattenplanering, vid planering av brunnsborrning och för att upplysa om utbredningsgraden av bergvärme.

Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag måste skicka in till SGU.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. 

Beskrivning av Brunnar (nytt fönster)

Ladda ned data via API

Gällande version: v1

Med detta API kan du ladda ned Brunnar i CSV eller JSON-format. Du kan välja mellan att ladda ned enstaka brunnar via ett brunns-id, eller brunnar i en kommun eller ett län.

Väljer du att ladda ned Brunnar i en kommun eller ett län i CSV-format får du samtliga brunnar i en fil.

Väljer du att ladda ned Brunnar i en kommun eller ett län i JSON-format stöds paginering med 10 000 som default antal poster per sida.

Hämta en brunn via ett ID

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/brunnar/<apiversion>/brunn/{brunns_id}?format=<csv|json>

Exempel: https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/brunnar/v1/brunn/906214366?format=json

Hämta brunnar via en kommunkod  

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/brunnar/<apiversion>/kommun/{kommunkod}?format=<csv|json>

Exempel: https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/brunnar/v1/kommun/1882?format=csv

Hämta brunnar via en länskod

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/brunnar/<apiversion>/lan/{länskod}?format=<csv|json>

Exempel: https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/brunnar/v1/lan/12?format=csv

Hämta brunnar med paginering (JSON)

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/brunnar/<apiversion>/lan/{länskod}?format=json&limit={1-10000}&page={page}

Exempel: https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/brunnar/v1/lan/12?format=json&limit=1000&page=1

Denna URL returnerar den första sidan med 1000 brunnar i Skåne län i JSON-format.

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om  Brunnar (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2022-09-20

Tabell över länskoder

 Namn på län

Kod

 Blekinge län

10

 Dalarnas län

20

 Gotlands län

09

 Gävleborgs län

21

 Hallands län

13

 Jämtlands län

23

 Jönköpings län

06

 Kalmar län

08

 Kronobergs län

07

 Norrbottens län

25

 Skåne län

12

 Stockholms län

01

 Södermanlands län

04

 Uppsala län

03

 Värmlands län

17

 Västerbottens län

24

 Västernorrlands län

22

 Västmanlands län

19

 Västra Götalands län

14

 Örebro län

18

 Östergötlands län

05