Gruvutrustning.

Foto: Peter Åkerhammar.

Mineralrättigheter och prospektering

Mineralrättigheter är ett utdrag ur Bergsstatens mineralregister. Här kan du se ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

Mineralrättigheter

Ikon-Produkter-60.png

Information om tillståndets identitetsnummer, namn på tillståndet, ägare till tillståndet samt giltighetstiden finns också tillgänglig. För Bergsstaten utgör informationen ett arbetsverktyg, bland annat för att kontrollera att ett nytt undersökningstillstånd aldrig beviljas på en yta som redan är upptagen. För myndigheter och kommuner används informationen i frågor som rör exempelvis markanvändning och fysisk planering. För bolag är uppgifter om gällande tillstånd och historik intressant om de vill ta del av äldre data.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

 

Informationen uppdateras vanligtvis en gång per månad. Den information som finns i registret är:

  • ansökta, beviljade och förfallna undersökningstillstånd
  • undersökningstillstånd under så kallade förbudsår
  • ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner
  • beviljade torvkoncessioner
  • markanvisningar (mark anvisad för gruvdrift)
  • innehavare av tillståndet
  • tillståndets namn och identitetsnummer
  • valt förstahandsmineral
  • giltighetstid

Mineralrättigheter som visningstjänst

Produkten Mineralrättigheter finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/mrr

Tillstånd för prospektering och gruvbrytning, Inspiredata

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten är ett urval och transformering av SGU:s produkt Mineralrättigheter i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema "Områden med särskild förvaltning/begränsningar/reglering" samt enheter för rapportering.

Datamängden innehåller rikstäckande information om gällande undersökningstillstånd, bearbetningskoncessioner och markanvisningar och uppdateras varje månad.

Ladda ner data i SWEREF-99 TM (GML i zip format)

Ladda ner data i ETRS-89 (GML i zip format)

Tillstånd för prospektering och gruvbrytning, Inspiredata som visningstjänst

Tillstånd för prospektering och gruvbrytning, Inspiredata finns även som visningstjänst

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/AM-ProspectingAndMiningPermitArea

Senast granskad 2024-05-14