Jord och gräs.

Foto: Robert Lagerbäck, SGU.

Jordartsdata

SGU:s jordartsdata ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper. Informationen kan användas som underlag för planering, analys, forskning och utbildning.

SGU:s jordartsdata omfattar följande produkter:

Jordarter 1:25 000-1:100 000

Jordarter 1:1 miljon

Jordarter 1:750 000, Mittnorden

Jordarter 1:250 000, nordligaste Sverige

Jordarter 1:200 000, Västernorrland


Jordarter 1:25 000-1:100 000

Ikon-Produkter-60.png

Jordarter 1:25 000–1:100 000 ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper. Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter samt jordlager på djupet redovisas i vissa fall. Även vissa landformer, exempelvis moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Jordarter 1:25 000–1:100 000

 

Jordarter 1:25 000-1:100 000 som visningstjänst

Jordarter 1:25 000-1:100 000 finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen

Produktbeskrivning för visningstjänsten Jordarter 1:25 000-1:100 000

Jordarter 1:25 000–1:100 000, Inspiredata

Datamängden är en harmoniserad version av SGU:s produkt Jordarter 1:25 000-1:100 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1.

Informationen är förenklad dels när det gäller jordarternas indelning i litologiska enheter, dels när det gäller ingående. I denna version redovisas endast Grundlager, vilket innebär att eventuella underliggande lager eller överliggande tunna eller osammanhängande ytlager inte redovisas. Datamängden täcker större delen av Sverige, förutom nordligaste Sverige, fjällkedjan och delar av Jämtlands och Västernorrlands län.

Stockholms län (01) i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

Stockholms län (01) i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Uppsala län (03) i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

Uppsala län (03) i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Södermanlands län (04) i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

Södermanlands län (04) i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Östergötlands län (05) i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

Östergötlands län (05) i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Jönköpings län (06) i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

Jönköpings län (06) i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Jordarter 1:25 000–1:100 000, Inspiredata som visningstjänst

Jordarter 1:25 000–1:100 000, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Jordarter_750k


Jordarter 1:1 miljon

Ikon-Produkter-60.png

Jordarter 1:1 miljon återger huvuddragen i Sveriges jordartsgeologi. Informationen bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden. Kartan är anpassad för presentation i skala 1:1 miljon, vilket innebär att informationen är generaliserad och inte avsedd för mer detaljerat bruk. Minsta redovisade yta är cirka 1 km2.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Jordarter 1:1 miljon

 

Jordarter 1:1 miljon som visningstjänst

Jordarter 1:1 miljon finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-1-miljon

Produktbeskrivning för visningstjänsten Jordarter 1:1 miljon

Jordarter 1:1 miljon, Inspiredata

Dataprodukten är en harmoniserad version av SGU:s produkt Jordarter 1:1 miljon i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1. Produkten är rikstäckande och återger huvuddragen i Sveriges jordartsgeologi.

GE.Jordarter 1:1 miljon i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

GE.Jordarter 1:1 miljon i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Jordarter 1:1 miljon, Inspiredata som visningstjänst

Jordarter 1:1 miljon, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Jordarter_1M


Jordarter 1:750 000, Mittnorden

Ikon-Produkter-60.png

Jordarter 1:750 000 Mittnorden återger huvuddragen i regionens jordartsgeologi. Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering.

Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Jordarter 1:750 000, Mittnorden

 

Jordarter 1:750 000, Mittnorden som visningstjänst

Jordarter 1:750 000, Mittnorden finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-mittnorden-750-tusen

Produktbeskrivning för visningstjänsten Jordarter 1:750 000, Mittnorden

Jordarter 1:750 000, Mittnorden, Inspiredata

Datamängden är en harmoniserad version av SGU:s produkt Jordarter 1:750 000, Mittnorden i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1. Produkten återger huvuddragen i regionens jordartsgeologi.

GE.Jordarter 1:750 000, Mittnorden i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

GE.Jordarter 1:750 000, Mittnorden i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Jordarter 1:750 000, Mittnorden, Inspiredata som visningstjänst

Jordarter 1:750 000, Mittnorden, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Jordarter_750k


Jordarter 1:250 000, nordligaste Sverige

Ikon-Produkter-60.png

Jordarter 1:250 000 nordligaste Sverige ger en mycket översiktlig bild av jordarternas fördelning och landformer i de nordligaste delarna av Sverige.

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden. Kartbilden är generaliserad för presentation i skala 1:250 000 och minsta redovisade yta är cirka 0,1 km2.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige

 

Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige som visningstjänst

Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-norra-sverige-250-tusen

Produktbeskrivning för visningstjänsten Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige

Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige, Inspiredata

Dataprodukten är en harmoniserad version av SGU:s produkt Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1.

Informationen är förenklad dels när det gäller jordarternas indelning i litologiska enheter, dels när det gäller ingående polygonskikt. I denna version redovisas endast Grundlager, vilket innebär att eventuella underliggande lager eller överliggande tunna eller osammanhängande ytlager inte redovisas.

GE.Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

GE.Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige, Inspiredata som visningstjänst

Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Jordarter_250k


Jordarter 1:200 000, Västernorrland

Ikon-Produkter-60.png

Jordarter 1:200 000, Västernorrland ger en mycket översiktlig bild av jordartsförhållandena inom de delar av Västernorrlands län där SGU saknar mer detaljerad jordartsinformation. Dessa data kommer successivt att ersättas med jordartskartor i skalområdet 1:25 000 till 1:100 000.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning Jordarter 1:200 000, Västernorrland

 

Jordarter 1:200 000, Västernorrland som visningstjänst

Jordarter 1:200 000, Västernorrland finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-vasternorrland-200-tusen

Produktbeskrivning för visningstjänster Jordarter 1:200 000, Västernorrland

Jordarter 1:200 000, Västernorrland, Inspiredata

Dataprodukten är en harmoniserad version av SGU:s produkt Jordarter 1:200 000, Västernorrland i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1. Kartan ger en mycket översiktlig bild av jordartsförhållandena inom de delar av Västernorrlands län där SGU saknar mer detaljerad jordartsinformation.

GE.Jordarter 1:200 000, Västernorrland i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

GE.Jordarter 1:200 000, Västernorrland i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Jordarter 1:200 000, Västernorrland, Inspiredata som visningstjänst

Jordarter 1:200 000, Västernorrland, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Jordarter_200k

Senast granskad 2024-05-21