För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

2021-02-08, SGUs dnr 33-159/2021 – Remiss angående komplettering av ansökan för grustäkt på fastigheten Stjärnvik 1:11, Västra Götalands län

Frågeställning

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län efterfrågar synpunkter på en ansökan om naturgrustäkt på fastigheten Stjärnvik 1:11, Karlsborgs kommun.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har till SGU remitterat en ansökan om täktverksamhet på fastigheten Stjärnvik 1:11, Karlsborgs kommun. Analyser av grundvattnets kemiska status visar på viss förekomst av PFAS. SGU rekommenderar regelbunden grundvattenprovtagning med avseende på PFAS, samt kontroller för att utesluta eventuell förorening av massorna i täkten. SGU anser att täktverksamhet kan tillåtas förutsatt att verksamheten inte på något sätt riskerar att öka föroreningsspridningen av PFAS i området.

Samhällseffekter

Verksamheten i täkten är betydelsefull för det regionala näringslivet. Samtidigt är det viktigt att prövningen av verksamheten görs med största möjliga miljöhänsyn. SGUs remissvar medverkar till att upprätthålla miljösäker täktverksamhet och på så sätt skapa största möjliga samhällsnytta i ett regionalt perspektiv.

Läs yttrande - Remiss angående komplettering av ansökan för grustäkt på fastigheten Stjärnvik 1:11, Västra Götalands län

Senast granskad 2021-06-22