För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

2015

2015-10-29
Remiss/Kungörelse – Ansökan från Affärsverket svenska kraftnät om tillstånd till vattenverksamhet i samband med byggandet och driften av tunnelanläggningen City Link, etapp 2 (Kabeltunnel mellan Anneberg i Danderyd och Skanstull i södra Hammarbyhamnen) (nytt fönster)

2015-10-29
Remiss Förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden (nytt fönster)

2015-10-12
SGUs svar på miljömyndighetsutredningen (SOU 2015:43) (nytt fönster)

2015-09-30
Remiss ang. slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats, Uppsala kommun (nytt fönster)

Remiss ang. slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats, Bilaga A (nytt fönster)

2015-09-18
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för sandtäktsverksamhet på fastigheten Slagdala 1:26, Hultsfreds kommun (nytt fönster)

2015-09-07
Remiss Förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2015:xx) om användning av växtskyddsmedel på skogsmark (nytt fönster)

2015-08-31
SGUs yttrande om grundvattensituationen och fördjupad översiktsplan för Södra staden, Uppsala (nytt fönster)

2015-07-08
Remiss Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (nytt fönster)

2015-06-15
SGUs yttrande över rapport om klimatanpassningsarbetet (nytt fönster)

2015-04-30
SGUs yttrande om vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplaner, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar (nytt fönster)

2015-02-13
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för sand- och grustäkt på fastigheten Ämmaryd 4:2, Vetlanda kommun (nytt fönster)

2015-02-10
Ansökan om tillstånd till täkt av naturgrus inom fastigheten Holmsta 1:80 m.fl. i Sollefteå kommun (nytt fönster)

2015-02-05
SGUs yttrande om bearbetningskoncession för torv på Östre mosse, Jönköpings och Vaggeryds kommuner (nytt fönster)

2015-01-22
Angående ansökan från Sand & Grus AB Jehander om tillstånd till grus- och bergtäkt med masshantering samt hamn- och vattenverksamhet på fastigheterna Löten 1:5, Munsö-Bona 1:2 m.fl. i Ekerö kommun (nytt fönster)

2015-01-13
Överklagande angående täkt och förädling av naturgrus och morän inom fastigheten Sidsjö 1:3 i Bräcke kommun (nytt fönster)

2015-01-08
SGUs yttrande om bearbetningskoncession för brytning av energitorv vid Bölesmyren, Bergs kommun (nytt fönster)

SGUs yttrande om bearbetningskoncession för brytning av energitorv vid Branaflon, Östersunds kommun (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-22