För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

SGU har fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårds­verket, Havs- och vattenmyndigheten, Läns­styrelserna och Statens geotekniska institut att ta fram mer kunskap för att kunna hantera förorenade sediment­områden.

Regeringsuppdrag ska ge bättre kunskap om förorenade sediment

De förorenade sedimentområden som utgör störst risk för miljön och människors hälsa ska kartläggas i både limniska (sötvatten) och marina (kust och hav) miljöer. Erfarenheter från tidigare efterbehandlingar av sedimentområden ska samlas in och tillsammans med befintlig information om förorenade sediment tillgängliggöras för användare.

Marina sediment ska provtas med undersökningsfartygen Ocean Surveyor och Ugglan. Vägledningar och bedömningsgrunder ska underlätta för ansvariga och projektledare samt vara ett stöd i processen för efterbehandling. Pilotprojekt ska ta fram nya tekniker som ska utvärderas för att förhoppningsvis i framtiden bli väletablerade. En gemensam kunskapsplattform för olika typer av information och forskningsresultat är under uppbyggnad. Plattformen ska också vara ett kompetens- och mötesforum för involverade.  

Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt med start hösten 2019. Rapportering ska ske senast 5 januari 2022.

Regeringsuppdraget samordnas med miljömålsrådsåtgärden ”Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment”. Den främsta uppgiften inom miljömålsåtgärden är samordning av myndigheter i syfte att arbetet med sediment fortsätter även efter regeringsuppdragets slut. 

Senast granskad 2020-12-09