Ett fartyg glider fram i vattnet. I bakgrunden finns lövskog som är färgad av hösten. Foto.

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

Foto: Carl-Erik Alnavik/SGU

SGU:s undersökningsfartyg

Med hjälp av våra specialutrustade fartyg Ocean Surveyor och Ugglan kartläggs havsbottnens geologi för att få en bild av berg och jord under havsytan. Vi tar också sedimentprover som visar spridningen av miljöfarliga ämnen.

Ocean Surveyor

S/V Ocean Surveyor är en 38 meter lång och 12 meter bred katamaran byggd i glasfiberplast som är klassad för oceangående trafik. Frihöjden är 21 meter och djupgåendet 3,4 meter. Fartyget har 15 sovplatser fördelat på 12 hytter samt en sjukhytt med två platser. Mässen har 16 platser och fungerar också som möteslokal. Dagrummet är försett med ett litet bibliotek och TV. Fartygets livräddningsutrustning är dimensionerad för 25 personer.

Fartyget är självförsörjande på färskvatten. Det har också stora tankar som, tillsammans med den välutrustade byssan, möjliggör långa resor.

Styrsystemet är utrustat med så kallad dynamisk positionering (DP). Med den satellitbaserade positioneringsutrustningen, två sidopropellrar på var sida, samt två propellrar i aktern, kan fartyget automatiskt och med decimeternoggrannhet stå still på en position eller följa en utlagd färdlinje.

Fartyget är utrustat med flera fasta mätsystem t.ex. enkel- och flerstråleekolod, sedimentekolod, sid-avsökande sonar, flerkanalig seismik, ljudhastighets-profilerare, ström- och syrehaltsmätare. Ett 50 m2 stort utrymme för styrning av mätsystemen, databehandling och tolkning samt datalagring finns i direkt anslutning till kommandobryggan.

Fartyget har ett stort huvuddäck i aktern med flera vinschar, kranar, en akterram och en så kallad moon-pool i huvuddäcket från vilka fartygets olika provtagare och undervattenskamera kan användas.

Två laboratorieutrymmen finns ombord, ett våtlabb för sediment- och miljöprovsanalys samt ett utrymme med gammaspektrometer och sedimentröntgen för detaljerade studier av prover.

Foto.

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

Foto: Björn Bergman/SGU

Ugglan

S/V Ugglan är en undersökningsbåt i aluminium med 8 meters längd, 3 meters bredd, ett frigående på 3 meter och ett djupgående på 0,7 meter som transporteras uppe på S/V Ocean Surveyor när den inte används. Ett vattenjetaggregat som ger en maximal transportfart runt 25 knop står för framdriften. Hytten rymmer två sittplatser och en ställning för datorer och mätutrustningens elektronikdelar. En självuppblåsande livflotte finns på hyttaket.

För navigeringen används satellitbaserad positionering. Båten är också utrustad med radar och AIS-system för framdrift under dåliga siktförhållanden.

Båten är utrustad med flera fasta mätsystem till exempel flerstråleekolod, boomerseismik, parametrisk sedimentekolod, enstråleekolod, och svp-profilerare.

Provtagning med t.ex. stötlod och gripskopa utförs på fördäck med hjälp av en kran med elvinsch. I utrustningen finns även en undervattenskamera.