Markgeokemisk kartläggning i Barentsområdet

Barentsprojektet har med hjälp av moderna undersökningsmetoder givit oss bättre kunskap om geologin i nordligaste Sverige. Arbetet har bland annat omfattat markgeokemiska undersökningar.

Kartan visar det område där SGU gör markgeokemiska undersökningar i Barentsregionen.

Kartan visar det område där SGU gör markgeokemiska undersökningar i Barentsregionen.

Grafik: SGU

Syftet med satsningen i Barentsregionen var att få bättre kunskap om geologin i ett område där detaljerad geologisk information saknas. Resultatet av undersökningarna kommer till nytta i många sammanhang, till exempel inom samhällsplanering, miljöarbete och på sikt för mineralutvinning i området.

Resultaten från de markgeokemiska undersökningarna leder till bättre detaljeringsgrad i områden där databaserna överlappa. Nya data erhålls från områden som helt saknar tidigare täckning eller där information om till exempel totalhalter och tidigare ej analyserade element saknas.

Tidsplan

Fältarbete pågick mellan 2012 och 2015.

Vad kan informationen användas till?

Resultaten från kartläggningsarbetet kommer att vara till stor nytta för den långsiktiga samhällsplaneringen, till exempel för miljökonsulter, kommuner och länsstyrelse, forskare och prospekteringsföretag.

Det finns sedan tidigare två morängeokemiska dataset över området, dels NSG–SGAB-databasen som täcker en del av området, dels Nordkalottdatabasen (storregional provtagning).

Här undersökte vi

De markgeokemiska undersökningarna inom projektet omfattade kartområdena nedan, enligt indelningen i RT90. Dessutom gjordes mer detaljerade undersökningar i speciella nyckelområden inom Västerbottens län och Norrbottens län.

 • 25H Arjeplog SO, del av
 • 25H Arjeplog NV, del av
 • 25H Arjeplog NO
 • 25J Måskosel NV och NO
 • 26H Jäkkvik NO och SO
 • 26H Jäkkvik SV, del av
 • 26I Luvos NV
 • 26J Jokkmokk NV, NO, SV och SO
 • 27H Kvikkjokk SO, del av
 • 27I Tjåmotis NV, NO, SV och SO
 • 27J Porjus NV, NO, SV och SO
 • 28I Stora Sjöfallet SV, del av
 • 28I Stora Sjöfallet NV, del av
 • 28I Stora Sjöfallet NO och SO
 • 28J Fjällåsen NV, NO, SV och SO
 • 29I Kebnekaise NO, del av
 • 29I Kebnekaise SO
 • 30I Abisko NV, del av
 • 30J Rensjön NV, NO, SV och SO
 • 30K Soppero NV, NO, SV och SO
 • 30M Muonjonalusta NV, SO
 • 31K Naimakka NV, SV, SO

 

Senast granskad 2022-01-21