Geofysiska undersökningar i Barentsområdet

Barentsprojektet har med hjälp av moderna undersökningsmetoder givit oss bättre kunskap om geologin i nordligaste Sverige. Arbetet har omfattat bland annat geofysiska undersökningar.

I september 2013 utförde SGU flygmätningar nordöst om Kiruna. Flygmätningarna utfördes på uppdrag av Geotech ltd och Bell Geospace. Syftet med undersökningarna var att med moderna geofysiska metoder få en bättre bild av geologin i ett område där det saknas modern geologisk information. Tyngdkraften, markens elektriska ledningsförmåga och det magnetiska fältet mättes vid dessa undersökningar. 

Air-FTG® Acquisition and Processing Report, Geological Survey of Sweden, Kiruna Survey, Kiruna, Sweden (pdf, nytt fönster)

Report on a helicopter-borne versatile time domain electromagnetic (VTEM plus) and horizontal magnetic gradiometer geophysical survey (pdf, nytt fönster)

Data från mätningarna finns tillgängliga via SGU:s kundtjänst.

Karta som visar det område där SGU utför flygmätningar inom Barentsprojektet sommaren 2013.

Karta som visar det område där SGU utförde flygmätningar inom Barentsprojektet sommaren 2013.

Grafik: SGU

Seismiska mätningar 2012

Sommaren 2012 genomfördes mätningar mellan Kiruna och Vittangi, se karta nedan. SGU gjorde, tillsammans med Uppsala universitet, seismiska mätningar längs grus- och asfaltvägar för att få en detaljerad "röntgenbild" av berggrunden neråt fem kilometers djup. Vid mätningarna användes en hydraulisk slaghammare som flyttades längs profilen med en hastighet av två till fyra kilometer per dag.

Karta som visar mätprofilen mellan Kiruna och Vittangi där de seismiska mätningarna genomfördes inom Barentsprojektet sommaren 2012.

Den röda linjen på kartan visar mätprofilen mellan Kiruna och Vittangi där seismiska mätningar genomfördes  sommaren 2012.

Grafik: SGU

 

Senast granskad 2022-01-21