För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
12 juni 2018

Sjunkande grundvattennivåer

SGUs mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet. I många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden

Det goda utgångsläget för grundvattentillgången under mars-april har i och med högsommarvädret den senaste månaden förändrats. Detta medför att de som har egna brunnar bör vara observanta, följa utvecklingen och i många fall iaktta försiktighet med vattenkonsumtionen. I kustnära områden bör generellt en viss försiktighet iakttas eftersom det där är vanligt med sinande brunnar och saltvatteninträngning även vid normala förhållanden.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som vanligtvis används för den kommunala vattenförsörjningen, förändras inte lika snabbt som i de små magasinen och några särskilda problem med vattentillgången framgår inte av SGUs observationer. Även om grundvattennivåerna i stora magasin ligger nära det normala är det viktigt att följa de bevattningsförbud som utfärdas. Lokala avvikelser förekommer och vattenverkens kapacitet kan begränsa tillgången.

Senast granskad: 2018-06-12

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner

 • Bo Thunholm

  Telefon: 018-179212018-179212
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Grundvattenövervakning
  Skicka e-post

 • Fredrik Theolin

  Telefon: 0953-346200953-34620
  Ort: Malå
  Avdelning: Mark och grundvatten - Grundvattenövervakning
  Skicka e-post