2017

  • Elbilarna kräver ansvarsfull metallförsörjning

    30 november 2017

  • Mot en grön stenålder

    Ny smart teknik och framtidens förnybara energikällor är beroende av tillgången på en mängd olika metaller och mineral som tidigare inte har använts. För att en övergång till ett grönare liv ska bli möjlig måste vi därför öka insatserna för att hitta och utvinna dessa nya material.

    9 januari 2017