Januari

  • Sverige måste bli bättre på att kontrollera dricksvattnet

    Styvmoderligt behandlat område. Undersökningar visar att vart tredje svenskt grundvattenprov är förorenat av växtskyddsmedel. Ändå övervakas bara fjorton procent av de svenska grundvattenförekomsterna. Sverige måste agera nu för att få kontroll över situationen, skriver nio forskare och experter på DN Debatt den 2 januari 2014

    31 januari 2014