Tillgänglighetsredogörelse för Mineraljakten

Sveriges geologiska undersökning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Mineraljakten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver använda delar av webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att använda kontaktformuläret på denna sida (se under rubrik Kontakta oss, klicka på e-post). Vi svarar normalt inom 24 timmar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • De interaktiva elementen är 34 px höga. Dessa ska enligt kravet vara 44 px höga.
  • Den maskinläsbara etiketten för interaktiva element ska innehålla elementets synliga textetikett. Felet förekommet i länken till "Kontakta oss" i sidhuvudet.
  • ARIA-attributet som har angetts vid Mineraljaktens symbol i sidhuvudet stöds inte.
  • Färgkontrasten uppfyller inte kravet på förbättrad kontrast. Färgkontrasten mellan texten "Skicka in bidrag" och bakgrunden på startsidan är 3.77. För att uppfylla AAA-nivå behöver kontrasten ökas till 7.1 eller högre.
  • Radhöjden är under minimivärdet. Radhöjden ska vara minst 1,5 gånger teckenstorleken. För att uppnå AAA-nivå bör radhöjden ökas till minst 1,5 gånger teckenstorleken.
  • Teckenstorleken är fast. För att uppnå AAA-nivå bör teckenstorleken ändras från fast till relativ längdenhet.
  • Radhöjden är fast. För att uppnå AAA-nivå bör den fasta radhöjden i ingressen på startsidan ändras från fast radhöjd till relativ.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen Mineraljakten.

Senaste bedömningen gjordes den 27 juni 2024.

Webbplatsen publicerades den 27 juni 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 juni 2024.

Senast granskad 2024-06-28