Tillgänglighets­redogörelse för Datavärdsskapets inrapporteringstjänst

Sveriges geologiska undersökning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur Datavärdskaps inrapporteringstjänst (https://apps.sgu.se/datavardskap/) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets¬problem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver använda delar av webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att använda kontaktformuläret på denna sida (se under rubrik Kontakta oss, klicka på e-post). Vi svarar normalt inom 24 timmar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till kundservice@sgu.se
  • Ring 018-17 90 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (nytt fönster)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Fokusmarkering av logga ut-knappen har bristande kontrast mot intilliggande färger. Planeras att vara åtgärdat juni 2023.
  • Felmeddelanden läses inte upp av skärmläsare när de inträffar. Planeras att vara åtgärdat december 2024.
  • Det ges ingen feedback till användaren när inloggningssessionstiden tagit slut. Planeras att vara åtgärdat december 2024.
  • Det går inte att justera tidsbegränsningen som finns på inloggningssessionen. Planeras att vara åtgärdat december 2024.

Vi har valt att inte skriva ut för varje inputelement om det är obligatoriskt. Detta då majoriteten är obligatoriska och att vi istället markerar de få inputfält som är frivilliga.

Oskäligt betungande anpassning

SGU åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av denna webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 11 maj 2023.

Senast granskad 2023-11-17