Borrkärnor som innehåller innovationskritiska metaller. Foto.

Borrkärnor från prospektering.

Foto: SGU

4 mars 2022

Metallprisernas utveckling i februari

Det ryska krigshandlingarna i Ukraina i slutet av februari drev upp priset på många metaller som aluminium, bly, järn och ädelmetaller. Fortsatt ökad efterfrågan på elfordon gjorde att också priset på batterimetaller som litium och nickel steg.

Efterfrågan på basmetaller fortsatte att öka i februari. Prisökningen på aluminium är störst, under februari steg priset med elva procent. Coronaviruset bidrog till störningar i transporterna av råmaterial i delar av Kina. Marknaden påverkades även av situationen i Ukraina eftersom Ryssland är en stor producent av aluminium på världsmarknaden. De geopolitiska spänningarna bidrog även till ökad efterfrågan på bly.

Guld- och silverpriserna har fått uppsving, vilket är förväntat med tanke på de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland som infördes i slutet av februari och som därigenom skapade oro på finansmarknaden. Många investerare tar tillflykt till ädelmetallerna. Samma sak hände när Ryssland annekterade Krimhalvön. Priset på rodium fortsätter att öka. Exkluderingen av vissa ryska banker från Swift ökade efterfrågan på rodium, trots att denna metall till största del bryts i Sydafrika.

Priset på litium, men även nickel, fortsätter att öka starkt även i februari. Bakom den utvecklingen finns en ökad efterfrågan på elbilar som skapar ett större behov av batterimetaller.

I början av månaden kom produktionen av järnmalm i kapp efter höstens nedgångar. Som ett resultat sjönk priserna initialt. Det finns dock en oro att den väpnande konflikten i Ukraina kommer bromsa tillgången och därav har utvecklingen med sjunkande pris bromsats igen.

Se diagram och statistik för metallpriser i februari 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-03-04