Siwi - Världsvattendagen

Foti: Siwi

15 mars 2022

Världsvattendagen lyfter fram vårt grundvatten

Världsvattendagen den 22:a mars har i år grundvatten som huvudtema. Detta uppmärksammar SGU genom att tillsammans med Stockholm Water Institute (SIWI) och Sydvatten arrangera ett seminarium.

Eftersom grundvatten inte syns tänker vi inte på det. Genom att uppmärksamma och prata om grundvatten ökar vi chanserna att denna livsviktiga resurs vårdas, värnas och värdesätts!

Mot den bakgrunden arrangerar SGU tillsammans med Stockholm International Water Institute (SIWI) och Sydvatten ett halvdagsseminarium om vårt livsviktiga grundvatten på Norra Latin i Stockholm.
Under seminariet ger experter och aktörer från berörda sektorer sin syn på Sveriges och världens grundvattenutmaningar och hur vi ska tackla dem. Hotbilder, prioriteringar och åtgärder kommer att diskuteras, liksom grundvattnets viktiga roll i ett föränderligt klimat.
Frågeställningar som tas upp är: Vad är egentligen grundvatten och akvifärer – och hur använder vi vårt grundvatten på ett klokt och hållbart sätt? Hur ska vi prioritera mellan olika användare och vilka tekniker kan hjälpa oss att förstå och ta hand om det vatten som ligger osynligt under våra fötter? Hur inkluderar vi brunnsägare och andra som använder och påverkar denna resurs?
Antalet fysiska platser på seminariet är begränsat, men det finns möjligheter att ta del av seminariet digitalt.
Läs mer om seminariet här

Senast granskad 2022-03-15