På bilden syns ett dagbrott.

Foto: LKAB.

3 september 2019

Metallprisernas utveckling i augusti

Augusti var ovanligt livlig, sett till hur priserna på olika metaller utvecklade sig. Uppgången på järnmalmspriset bröts, basmetallerna sjönk, ädelmetallerna samt priset på nickel steg, och koboltpriset vände kraftigt uppåt.

Metallmarknaden brukar ha små prisrörelser under augusti månad, men under augusti 2019 framkom fem större trender:

  • Järnmalmspriset har sjunkit drastiskt minus 23 procent under månaden och är nu nere på drygt 80 dollar per ton. Detta beror på ökat utbud (mer normal produktion efter den lägre produktionen under årets tidigare del) och lägre efterfrågan, vilket hänger samman med minskad efterfrågan på stål i Kina – en del av handelskriget.
  • Priset på basmetallerna sjunker, mest sjönk zinkpriset med sju procent. Basmetallerna påverkas av den kinesiska marknaden och handelskriget.
  • Priset på ädelmetaller stiger, mest på silver med 12 procent. Den osäkra marknaden gör att ädelmetaller anses som säkra investeringar.
  • Koboltpriset har vänt och steg med 26 procent under månaden. Mycket kan tillskrivas Glencores avisering av att sätta Mutanada-gruvan i malpåse. Den står för 15 procent av världens koboltproduktion
  • Nickelpriset steg med 15 procent. Det hänger ihop med Indonesiens beslut om att gruvbolag från och med 2022 också måste ha förädling inom landet.

Läs Metallpriser i augusti (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-09-03