September

 • Flygmätningar ska hitta grundvatten i Skåne och Blekinge

  Efter de senaste årens låga grundvattennivåer ska SGU kartlägga grundvattentillgångar i Blekinge och Skåne med hjälp av helikopterburen geofysik. Undersökningarna inleds på Listerlandet under första veckan i oktober.

  27 september 2019

 • Ny rapport från kartläggningen av berggrunden i Bergslagen

  Nu finns en rapport om SGU:s nya undersökningar i Ludvikatrakten. Bland innehållet finns beskrivningar av mineraliseringar med kritiska metaller och annan geologisk information som är bra för prospekteringsbolag, kommuner och länsstyrelser.

  19 september 2019

 • Grundvattennivåer i september

  Grundvattnet i de små magasinen har i allmänhet återhämtat sig sedan månadsskiftet. Vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har dock fortfarande nivåer under eller mycket under det normala. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

  19 september 2019

 • Invigning av Geologins Dag i Loos koboltgruva

  Idag 13 september är det nationell invigning av Geologins Dag i Loos koboltgruva, Ljusdals kommun. Det blir smygstarten på årets Geologins Dag-evenemang som äger rum lördag den 14 september runt om i landet.

  13 september 2019

 • Internationellt utbyte om gruvor och miljö i Malå

  Måndagen den 16:e september startar den tredje omgången av SGU:s internationella utbildning ”Hantering av vatten och avfall från gruvor” i Malå, den här gången med 26 deltagare från Zambia, Etiopien, Tanzania och Kenya.

  12 september 2019

 • Ny rapport och tjänst ger stöd i arbetet med våtmarker

  SGU erbjuder länsstyrelserna hjälp inom deras arbete med grundvatten och våtmarker genom en ny rapport som sammanfattar våtmarkers geologiska förutsättningar, samt erbjudandet att ”låna en hydrogeolog”.

  4 september 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet augusti–september

  Grundvattnet i de små magasinen har återhämtat sig något sedan den förra sammanställningen, men det finns fortfarande betydande områden som har nivåer mycket under det normala. I de stora magasinen är nivåerna under det normala i stort sett i hela Sverige.

  4 september 2019

 • Metallprisernas utveckling i augusti

  Augusti var ovanligt livlig, sett till hur priserna på olika metaller utvecklade sig. Uppgången på järnmalmspriset bröts, basmetallerna sjönk, ädelmetallerna samt priset på nickel steg, och koboltpriset vände kraftigt uppåt.

  3 september 2019