Foto: Rob Lavinski/Wikipedia

28 oktober 2019

Svenska mineraliseringar med sällsynta jordartsmetaller - så bildades de

En ny studie från SGU och Uppsala universitet visar hur malmer från Bergslagen med sällsynta jordartsmetaller bildades. Forskningen är en nyckel till att hitta fler av dessa metaller, som behövs för omställningen till grön teknik.

Studien baseras på mineraliseringar i Bastnäs, Bergslagen, som har haft en nyckelroll i upptäckten av sällsynta jordartsmetaller (REE). Det var här man först påträffade cerium och lantan och flera REE-rika mineral, som bastnäsit, och det var också här som dessa metaller utvanns för första gången.

För att bättre kunna förstå och karakterisera de processer som skapat mineraliseringarna av Bastnästyp studerades fördelningen av stabila isotoper i mineralen. Forskare från Uppsala universitet, SGU och University of Cape Town, Sydafrika, kunde därefter beräkna ursprungsmiljön för de REE-rika malmerna.Malmerna bildades under havsbotten i anslutning till aktiva vulkaner för ungefär 1,9 miljarder år sedan, då heta och metallhaltiga vattenlösningar reagerade med kalksten. Detta ledde till utfällning av metaller i form av järnoxid (magnetit) och REE-mineral, liksom bildningen av skarnmineral.

Studien ger en ny förståelse för hur malmer rika på sällsynta jordartsmetaller bildas, vilket kommer till nytta i när andra REE-förekomster ska lokaliseras. Det kraftigt ökande behovet av sällsynta jordartsmetaller för olika tillämpningar inom grön teknik, elektronik och högteknologi har lett till globala ansträngningar för att hitta mer. En osäker marknad, Kina står för mer än 90 procent av världsproduktionen, driver också på sökandet efter REE i övriga världen.

Forskningen har stöttats av Vetenskapsrådet, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Uppsala universitet, och resultaten har publicerats i Nature Research-tidskriften Scientific Reports.

Läs artikeln här

Senast granskad 2019-10-28