Bergtäkt.

Foto: Anna Hedenström, SGU.

7 oktober 2019

Rekordstor ballastproduktion under 2018

Produktionen av ballast i Sverige ökade under 2018 till totalt 99 miljoner ton, en ökning med tre miljoner ton jämfört med 2017 och ett tecken på en stark men avmattande byggkonjunktur under 2018.

Den största råvaran som produceras i Sverige är ballast, det vill säga grus, sand och krossat berg, då den utgör huvudkomponenten i asfalt och betong och även används som fyllnadsmate­rial och järnvägsmakadam. Totalt har 99 miljoner ton ballast levererats under 2018, en ökning med 3 miljoner ton från 2017. Det är den högsta uppmätta produktionen av ballast någonsin. Under miljonprogrammet (1967 – 1977) var produktionen dock avsevärt högre, men då fanns ingen statistisk mätning.

Ökningen är en fortsättning av den trend som påbörjades från 2014 (se figur nedan) som beror på ökat byggande. Från 2017 är trenden för nybyggnation dock sjunkande vilket märks på att ökningstakten har minskat jämfört med föregående år.

SGU:s årliga rapport Grus, Sand och Krossberg beräknas bli klar senare i oktober.

Mer fakta ur statistiken:

  • Naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin med 10,1 miljoner ton, 10 procent av den totala ballastproduktionen.
  • Totalt antal täkter minskar återigen efter att ha ökat under 2017. Det är naturgrustäkterna som minskar i antal, med 47 stycken till 289 stycken medan krossbergtäkterna ökar med nio stycken till 751.
  • De tre länen som producerar mest ballast är Västra Götaland (17 miljoner ton), Skåne (11 miljoner ton) och Stockholms län (9 miljoner ton).
  • Ballastproduktionen ökade mest i Västerbottens (1,7 miljoner ton) och Dalarnas län (1,2 miljoner ton). Produktionen minskade mest i Stockholms (-1,1 miljoner ton) och Jönköpings län (-1,0 miljoner ton).
  • Störst andel krossberg finns i Östergötlands län (98 %) samt Västernorrland och Blekinge län (båda med 97 %).
  • Störst produktion av ballast ton per invånare finns i Jämtlands (24,4), Västerbottens (19,4) och Norrbottens län (17,0) medan minst finns i Stockholms (4,4) och Blekinge län (7,7).
  • Störst andel ballast som levererades till betong är det i Västmanlands och Södermanlands län (båda med 25%). För väg är andelen högst i Västernorrlands (84%) och Norrbottens län (77%). För fyllnad är andelen högst i Västra Götalands län (24%) och i Uppsala län (23%).

Ladda ner tabell över ballastproduktionen 2018 här (pdf) 

statistik ballas

Senast granskad 2019-10-07