Foto: Rob Lavinski/Wikipedia

24 oktober 2019

Nya rön om sällsynta jordartsmetaller

En ny studie från SGU och Uppsala universitet visar hur malmer från Bergslagen med sällsynta jordartsmetaller bildades. Forskningen är en nyckel till att hitta fler av dessa metaller, som behövs för omställningen till grön teknik.

Studien omfattar bland annat REE-mineraliseringar från gruvor i Bastnäs, Bergslagen, vilka har haft en nyckelroll i upptäckten av sällsynta jordartsmetaller. Det var till exempel här man upptäckte cerium och lantan och flera REE-rika mineral, som bastnäsit, och det var också en av de första platserna för utvinning av flera av ämnena.

För att bättre kunna förstå och karakterisera de processer som skapat mineraliseringarna av bastnästyp studerades fördelningen av stabila isotoper i olika mineral. Forskare från Uppsala universitet, SGU och University of Cape Town, Sydafrika, kunde därefter beräkna ursprungsmiljön för de REE-rika malmerna och hur de bildades:

Malmerna bildades under havsbotten i anslutning till aktiva vulkaner. Detta skedde för ungefär 1,9 miljarder år sedan då heta, metallhaltiga, vattenlösningar reagerade med kalkstenshorisonter. Detta ledde till utfällning av metaller i form av järnoxid (magnetit) och REE-mineral, liksom bildningen av skarnmineral.

Studien ger en ny förståelse för hur malmer rika på sällsynta jordartsmetaller bildas, vilket i sin tur kan användas för att förutspå andra förekomster av REE. Det kraftigt ökande behovet av sällsynta jordartsmetaller (REE) för olika tillämpningar inom grön teknik, elektronik har lett till globala ansträngningar för att hitta mer. Tillgången är idag osäker, då Kina står för mer än 90 procent av världsproduktionen, vilket driver på sökandet efter REE i övriga världen.

Forskningen har stöttats av Vetenskapsrådet, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Uppsala universitet, och resultaten har publicerats i Nature Research-tidskriften Scientific Reports.

Läs artikeln här

Senast granskad 2019-10-30