Foto: Elin Norström, SGU

23 oktober 2019

Nya jordartsdata tillgängliga

SGU publicerar nu uppdaterade jordartsdata för ett antal områden. Ny jordartsinformation finns tillgänglig för bland annat Funäsdalen, Värmdö, delar av Västerbotten och Höga kusten.

SGU förbättrar och uppdaterar löpande jordartsinformation för prioriterade områden i Sverige. Jordartskartan, eller jordartsdatabaserna, visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle. Informationen kan bland annat användas av kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och konsulter för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga eller var det finns värdefulla grundvattentillgångar.

Nya uppdaterade jordartsdata finns nu för områden vid Funäsdalen och dalgångarna upp mot Bruksvallarna och Fjällnäs, samt ute på Värmdö och några mindre områden vid Höga kusten där SGU samtidigt påbörjat kartläggning av grundvattentillgångar. Dessutom finns mindre kompletteringar för Klimpfjäll och Burträsk.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, samt via beställning hos SGU:s kundtjänst.

 

Karta som visar områden där det finns tillgängliga jordartsdata.

Kartan visar områden där det finns tillgängliga jordartsdata. De olika färgerna indikerar i vilken skala informationen kan användas.

Gå till kartvisaren med den uppdaterade jordartsinformationen

Senast granskad 2019-10-24