SGU

22 oktober 2019

Europas våtmarker torkar ut

Europas våtmarker har under senare tid torkat ut väsentligt, vilket gör att de riskerar bli en källa till koldioxidutsläpp. Det visar en ny studie av våtmarker, som publiceras i Nature Geoscience.

Forskningsstudien visar att hälften av de undersökta våtmarkerna idag är torrare än de någonsin varit under de senaste tusen åren. Anledningen är främst förändringar i temperatur och nederbörd. Även människans markanvändning med utdikning av våtmarker har påverkat utvecklingen mot torrare förhållanden och allvarligt försämrat våtmarkernas funktion.

- De svenska våtmarkerna i undersökningen visar tydliga spår av torrare förhållanden med lägre vattennivå, säger Kristian Schoning, statsgeolog på SGU, och medförfattare till studien.

Forskarna bakom studien uppmanar till mer aktivt arbete kring restaurering av och skydd för våtmarker. Detta för att inte riskera stora koldioxidutsläpp i ett framtida varmare klimat, där trycket på markanvändning – och därmed också våtmarkerna - förväntas bli allt högre.

Våtmarker ger värdefulla ekosystemtjänster där fungerande våtmarker lagrar in kol i marken och ger en positiv effekt på vattenrening, grundvattentillgång och biologisk mångfald. En uttorkad våtmark förlorar däremot ofta sina funktioner och läcker koldioxid och bidrar därmed till växthuseffekten.

Ladda ned artikeln "Widespread drying of European peatlands in recent centuries"

Läs mer om SGU:s arbete med våtmarker och grundvatten

Läs mer om hur våtmarker bildas

Läs SGU:s rapport “Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder”

Senast granskad 2019-10-22