Grus, sand och krossberg 2018

Foto: Mattias Göransson, SGU

26 november 2019

Grus, sand och krossberg – ute nu

”Grus, sand och krossberg 2018” – SGU:s årliga sammanställning av ballastproduktionen i Sverige är nu publicerad.

SGU har sammanställt föregående års svenska produktionen av ballast i en årlig publikation; Grus, sand och krossberg 2018. Ballast, det vill säga grus, sand och krossat berg, utgör huvudkomponenten i asfalt och betong och kan även användas som fyllnadsmate­rial och järnvägsmakadam.

Fakta om svenska ballastproduktion 2018:

  • Totalt har 99 miljoner ton ballast levererats under 2018, en ökning med 3 miljoner ton från 2017, den högst uppmätta produktionen av ballast någonsin.
  • Naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin med 10,1 miljoner ton, 10 procent av den totala ballastproduktionen.
  • Totalt antal täkter minskar återigen efter att ha ökat under 2017. Det är naturgrustäkterna som minskar i antal, med 47 stycken till 289 stycken medan krossbergtäkterna ökar med nio stycken till 751.
  • De tre länen som producerar mest ballast är Västra Götaland (17 miljoner ton), Skåne (11 miljoner ton) och Stockholms län (9 miljoner ton).
  • Ballastproduktionen ökade mest i Västerbottens (1,7 miljoner ton) och Dalarnas län (1,2 miljoner ton). Produktionen minskade mest i Stockholms (-1,1 miljoner ton) och Jönköpings län (-1,0 miljoner ton).
  • Störst andel krossberg finns i Östergötlands län (98 %) samt Västernorrland och Blekinge län (båda med 97 %).
  • Störst produktion av ballast ton per invånare finns i Jämtlands (24,4), Västerbottens (19,4) och Norrbottens län (17,0) medan minst finns i Stockholms (4,4) och Blekinge län (7,7).
  • Störst andel ballast som levererades till betong är det i Västmanlands och Södermanlands län (båda med 25%). För väg är andelen högst i Västernorrlands (84%) och Norrbottens län (77%). För fyllnad är andelen högst i Västra Götalands län (24%) och i Uppsala län (23%).

Läs Grus, sand och krossberg 2018 (nytt fönster)

Senast granskad 2019-11-26