November

 • Privata brunnsägare ger SGU värdefull information – men mer data behövs

  Cirka 300 privata brunnsägare har använt SGU:s nya digitala formulär för att lämna information om sin brunn till SGU. Men det behövs data från fler brunnar för att lokala aktörer ska få verklig nytta av informationen.

  29 november 2019

 • Grus, sand och krossberg – ute nu

  ”Grus, sand och krossberg 2018” – SGU:s årliga sammanställning av ballastproduktionen i Sverige är nu publicerad.

  26 november 2019

 • Sura sulfatjordar – ny kartvisare och handledning

  SGU lanserar en handledning för att kunna känna igen och undersöka sura sulfatjordar. Till handledningen hör en kartvisare som ger en bild av var dessa miljöfarliga jordar förekommer längs Norrlandskusten.

  22 november 2019

 • Grundvattennivåer i november

  I de små magasinen är nivåerna nära de normala eller över de normala för i stora delar av landet. I östra Götaland och Svealand finns dock ett område med mycket låga nivåer. Nivåerna i de stora magasinen är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

  21 november 2019

 • Skredområdet i Kungälv känt som skredkänsligt

  I ett skred utanför Kungälv den 13/11 rörde sig flera hundra meter jordmassor ut i havet. Orsaken till skredet är ännu inte klarlagd, men SGU:s jordartsinformation visar att området sedan tidigare är känsligt för skred i finkorniga jordarter.

  14 november 2019

 • Jakten på viktiga mineral i SVT

  I kvällens Uppdrag granskning, SVT:s program för grävande journalistik, medverkar SGU i ett inslag om kritiska metaller och den situation som uppstår i områden där prospektering och nya gruvor är aktuella.

  13 november 2019

 • Låga halter av miljögifter i grundvattnet

  Sveriges grundvatten innehåller generellt många olika miljögifter, men halterna är överlag låga och under gränsvärdena. Det visar en ny screening av miljögifter som SGU genomfört tillsammans med 17 länsstyrelser.

  13 november 2019

 • Kulturell geologi – ett sätt att utveckla kulturmiljöarbetet

  SGU har tagit fram en vägledande strategi för myndighetens arbete inom kulturmiljöfrågor. Strategin bidrar till Sveriges kulturmiljömål och till att utveckla myndighetens egen verksamhet.

  12 november 2019

 • Tidigare okänd landform upptäckt i Sverige – murtoo

  Som en kusin till drumliner och andra landskapsformer har en ny istida moränform identifierats. Upptäckten bidrar till att förstå de komplicerade förhållanden som råder mellan klimat och inlandsisar.

  11 november 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet oktober–november

  I de små magasinen är nivåerna nu nära de normala eller över de normala i större delen av landet. Nivåerna i de stora magasinen har återhämtat sig i västra Sverige, men är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

  6 november 2019

 • Se presentationer från Grundvattendagarna 2019

  Missade du Grundvattendagarna 2019? Nu finns presentationerna från föreläsningarna att ta del av på Slideshare.

  5 november 2019

 • Metallprisernas utveckling i oktober

  Metallpriserna i oktober rörde sig måttligt, men några metaller sticker ut. Framförallt priserna på bly och zink som ökat, liksom palladium, som nu är dyrare än guld.

  5 november 2019