Världsvattendagen
22 mars 2019

Världsvattendagen 22 mars

I dag 22 mars firas Världsvattendagen. Årets tema är ”Leaving no one behind” och fokus ligger på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla!

I dag lever fortfarande miljarder människor runt om i världen utan säkert vatten – i hushåll, skolor, arbetsplatser och fabriker. Marginaliserade grupper – kvinnor, barn, flyktingar, ursprungsbefolkningar, funktionshindrade och många andra – är ofta särskilt drabbade.

I Sverige är vi lyckligt lottade. Här finns det gott om vatten, även om det inte alltid finns precis där vi vill ha det. De allra flesta får sitt dricksvatten via den kommunala vattenförsörjningen. För denna gäller strikta livsmedelsregler och kvaliteten på det dricksvatten som distribueras är nästan alltid god.

Cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende personer i Sverige är beroende av vatten från enskilda vattentäkter (privata brunnar eller brunnar som ägs av vattenföreningar). Det finns inga krav på provtagning av vattnet i enskilda brunnar – brunnsägaren bestämmer själv om och hur ofta detta ska göras.

SGU samlar in analysresultat från de analyser som görs i de fall brunnsägaren lämnat sitt samtycke till detta. Av de analyser som SGU fått in är vattnet i ungefär en femtedel otjänligt. En stor del av problemen kan undvikas om brunnar anläggs på rätt plats i förhållande till föroreningskällor som till exempel avloppsinfiltration och gödselupplag. Det är också viktigt att provta sitt vatten för att veta om det behövs vattenrening eller andra åtgärder för att försäkra sig om det vatten man dricker är tillräckligt rent.

I dag firar vi vårt fantastiska vatten, och ber alla att vara lite extra rädda om det. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Har du egen brunn så kom ihåg att regelbundet provta ditt vatten!   

Läs mer om vårt grundvatten och om kvaliteten på vattnet i enskilda brunnar i SGU:s rapport om miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet".

Mer på vår webbplats: Provta vattnet i din brunn (öppnas i nytt fönster)

Se filmen Rent vatten är livsviktigt för din hälsa (öppnas i nytt fönster)

Mer om Världsvattendagen (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-03-22