Dick Claeson/SGU. Provgropar och prospekteringsdike i järnmalmen vid Kallak.

28 mars 2019

Ny information om berggrunden i sydvästra Norrbotten

Nu har nya beskrivningar till berggrundskartor i sydvästra Norrbottens län publicerats. Materialet utgör underlag för planering och resurshushållning för prospekterings- och gruvbolag, kommuner, länsstyrelse med flera.

Information om vår berggrund är viktig som underlag för planering av byggen och anläggningar, geotermisk energiutvinning och inom miljöområdet. Den är också en central del vid prospektering efter malmer, industriella mineral och bergarter lämpliga för till exempel natursten eller ballastmaterial för väg- och järnvägsbyggnad samt betong.

Nya kartor och data från ett 3125 kvadratkilometer stort område i trakterna kring Jokkmokk, Tjåmotis och Porjus, med hällobservationer, litogeokemi, åldersbestämningar, mineralfyndigheter, petrofysiska och geofysiska markmätningar är tillgängliga i SGU:s databaser. Underlaget som ligger till grund för den nya geologiska datan samlades in under ett fältarbete 2009 till 2015 med syftet att skapa underlag för planering och resurshushållning i form av lokala berggrundsgeologiska och geofysiska databaser.

Åldersbestämningar av berggrunden inom projektet från dessa områden har tidigare rapporterats som SGU-rapport 2018:22.

Beskrivningarna och rapporten kan läsas nedan:

K 627 Beskrivning till berggrundskartan 27J Porjus SV (öppnas i ny flik)

K 626 Beskrivning till berggrundskartorna 26J Jokkmokk NV och NO (öppnas i ny flik)

K 625 Beskrivning till berggrundskartorna 27I Tjåmotis SV och SO (öppnas i ny flik)

U-Pb zircon geochronology of rocks from the mid and southwestern part of Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2018:22 (öppnas i ny flik)

Senast granskad 2019-03-28