borrör

Olof Pettersson/SGU

27 mars 2019

Naturnära jobbare kapade 533 borrör

Regeringsuppdraget Naturnära jobb avslutades i förtid, men hann ändå vara till nytta för samhället och deltagande individer. Bland annat har 533 borrör från tidigare prospektering kapats i SGU:s del av projektet.

Inom regeringsuppdraget Naturnära jobb påbörjade SGU och Skogsstyrelsen 2018 ett arbete för att kapa de borrör som den statliga prospekteringen lämnade efter sig innan den avvecklades 1992. Arbetet kom igång under sommaren 2018, men på grund av den stora brandfaran fick såväl utbildning som arbetsinsatser dra igång senare än beräknat. Trots det har arbetslag i Skellefteå, Arvidsjaur, Gällivare och Lycksele kapat 533 rör. Dessutom har de genomsökt 300 platser där ett rör var markerat på kartan men inte längre kunde hittas i terrängen.

Inom uppdraget har SGU också tagit fram en webbplats, ”Geopraktisk”, som hjälper nyanlända och arbetslösa att hitta jobb inom arbetsmarknadssektorer för naturresurser. På denna webbplats, som är skriven på lätt svenska, finns bland annat information om vad jobbet handlar om, hur arbetsvillkoren är och var kan man hitta lediga jobb. Material är också tänkt att kunna användas av SFI-lärare.

Regeringsuppdraget sjösattes under 2018 och skulle pågå till 2021, men avslutades vid årsskiftet efter att riksdagen beslutat att finansieringen skulle upphöra. Trots det visar det preliminära resultatet att uppdraget på flera sätt har hunnit vara till nytta för individer och samhälle. Bland annat har 1672 deltagare har fått anställning inom projektet och en av tio deltagare gick vidare till annan anställning eller utbildning. Uppdraget har också bidragit till att mer än 1000 samhällsnyttiga arbetsuppgifter blivit genomförda. Förutom kapningen av borrör har deltagarna utfört uppgifter som röjning vid naturreservat och utmed vägar och motionsspår, vandrings- och skoterleder.

SGU har också tagit fram en karta som visar var alla åtgärder inom Naturnära jobb har utförts. Du hittar kartan här (länk till Skogsstyrelsens webbplats).

Senast granskad 2019-03-27