12 mars 2019

Jobbguide för nyanlända – nu med fokus på gruvbranschen

Vad innebär det att jobba i Sverige, och vilka utbildningar och vägar finns det för att komma dit? SGU lanserar nu en digital guide för nyanlända och arbetssökande som är nyfikna på att jobba i gruva.

Nu nylanseras den digitala jobbguiden Geopraktisk med fokus på att vara bergarbetare i en gruva i Sverige. Tanken med projektet är att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända och en språngbräda in i branscher som behöver arbetskraft i framtiden. På sajten finns tydlig information, animationer, filmer, övningar och självtest för att söka utbildning, praktik och jobb inom gruvsektorn. Här finns också frågor och svar om yrken samt studie- och yrkesvägledande information.

Geopraktisk hjälper också nyanlända med språkinlärningen när de letar efter jobb: informationen är skriven på enklare svenska och är anpassad för SFI, och hjälper användarna att träna på språket som används i yrkena. En ordbok finns tillgänglig för att hjälpa till med fackspråk. Nytt för den här versionen av webbplatsen är att jobbguidernas övningar finns också som ljudfiler som kan laddas hem. Geopraktisk kan även användas av studie- och yrkesvägledare.

Geopraktisk finansierades till en början av Tillväxtverket för att ”utveckla modeller för att skapa enklare vägar till jobb”, och vidareutvecklades via regeringsuppdraget Naturnära jobb. Tanken är att Geopraktisk kan fungera som modell för andra branscher.

Ursprungligen lanserades Geopraktisk som ett pilotprojekt av SGU med fokus på borrteknikeryrket. Den nya inriktningen mot gruvor har skapats efter önskemål från nyanlända som testat webbplatsen. Geopraktisk innehåller information om geovetenskapliga branscher där det finns ett stort behov av arbetskraft. Fokus ligger på att förmedla vad yrkena går ut på, vilka krav som ställs och vilken utbildning som behövs.

Nya Geopraktisk lanseras den 12 mars på www.sgu.se/geopraktisk

Se en kort informationsvideo om Geopraktisk på Youtube

Senast granskad 2019-03-12