På bilden syns en kvinna som dricker vatten ur sina händer. Vattnet kommer från en egen borrad dricksvattenbrunn. Bakom kvinnan syns en pojke.

Foto: Lotta Levin Pihlblad, SGU.

8 maj 2019

Nu går det att registrera sin brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnar SGU upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Inledningsvis testar SGU funktionen tillsammans med några kommuner som kommer att lägga ut funktionen på sina webbplatser.

Med ett enkelt formulär kommer brunnsägare kunna ge sitt dricksvatten ett bättre skydd. Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera: Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har möjlighet att ta hänsyn till brunnen. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som kan påverka brunnen. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar brunnsägaren samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Formuläret kommer att tillhandahållas via kommunernas webbplatser. Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS. 

Läs mer om brunnsarkivet här

Senast granskad 2019-05-08