Bilden visar en sten, en hematit.

Hematit.

Foto: SGU.

7 maj 2019

Metallprisernas utveckling i april

I april var det relativt små prisrörelser, med undantag för kobolt och järnmalm, vars priser steg med tolv respektive sju procent. Järnmalmspriset är nu det högsta sedan 2014.

Det var överlag små prisrörelser på metallmarknaden under april. De flesta metallpriser sjönk något. Undantaget var priset kobolt som gjorde en ökning med tolv procent, vilket får ses som en rekyl efter att koboltpriset sjunkit sedan ett år. En del analytiker förväntar sig att koboltpriserna återhämtar sig under 2019 men att de fortsätter att vara volatila under de närmaste åren. Järnmalmspriset gick också mot strömmen och steg med sju procent. Orsaken står att finna i att BHP Group har följt rivalen Rio Tinto och sänkt sina produktionsprognoser efter den tropiska storm som drabbade västra Australien, där järnmalmsgruvorna är belägna. Priset på järnmalm började stiga redan hösten 2018, men tog fart i januari 2019 efter produktionsstopp hos det brasilianska gruvföretaget Vale i samband med den svåra dammolyckan i Minas Gerais. Priset är nu uppe 93 dollar per ton, och man får gå tillbaka till 2014 för att finna motsvarande prisnivå.

Läs Metallpriser i april (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-05-07