Pontus Westrin/SGU. Bilden är från 2018 års utbildningstillfälle.

6 maj 2019

Internationell utbildning om gruvor och miljö

Måndagen den 6:e maj startar på nytt SGU:s internationella utbildning om gruvor och miljö i Malå, den här gången med tjugosex deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien

Från den 6/5 kommer tjugosex deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien att under en treveckorsperiod i Malå lära sig mer om gruvrelaterade miljöfrågor. Utbildningen tar utgångspunkt i internationella miljömål, Agenda 2030, och svenskt arbete för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning.

- I Sverige finns både bra och dåliga exempel att lära ut. Malå och de många gruvorna i Skelleftefältet är en perfekt plats för en sådan här utbildning, säger Mattias Fackel, statsgeolog och projektledare för utbildningen.

Utbildningen, som är den andra omgången sedan premiäromgången i oktober 2018, är ett sätt att öka kunskapen om gruvor och miljö i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring, i första hand i Afrika, som arrangeras av SGU i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Länsstyrelsen i Västerbotten och Naturvårdsverket. Programmet finansieras av Sida.

Projektet omfattar sammanlagt tio utbildningstillfällen i Malå med tjugofem deltagare per omgång fram till 2024.

Länk till info om ITP

Senast granskad 2019-05-06