23 maj 2019

Digital handledning för förvaltning av grundvatten

SGU har tagit fram en webbaserad handledning för att kartlägga och bedöma hur grundvattnet kan påverkas, som ett stöd i vattenförvaltningen. Nu finns informationen som en digital handledning på SGU:s webbplats.

Det kan vara svårt att förstå hur grundvattnet fungerar eftersom det inte syns. SGU:s handledning är ett stöd för dig som behöver reda ut hur grundvattenresursen ser ut och hur olika verksamheter kan påverka den.

En metod för kartläggning

I handledningen beskrivs en metod för vad du behöver ta reda på och var du kan hitta information om grundvattenresurser. Metoden är indelad i tre delar: inledande kartläggning, fördjupad kartläggning och hydrogeologiska undersökningar. I varje del finns ett antal steg att gå igenom och ett antal frågeställningar till stöd i kartläggningen.

Vi vänder oss framför allt till dig som arbetar som handläggare inom vattenförvaltningen av grundvatten. Metoden är dock generell och fungerar oavsett syfte med kartläggningen.

Handledningen utgör ett komplement till SGU:s vägledning för vattenförvaltning av grundvatten (även den är webbaserad).

Webbaserad handledning för att underlätta för dig

Handledningen publicerades första gången 2017, men har nu flyttat in på webben. En webbaserad handledning gör det enklare att följa länkar till olika platser med mer information och att hitta rapporter som ger fördjupad kunskap. Det finns även en specialfunktion för att spara hela eller delar av handledningen som en pdf-fil.

Här hittar du handledningen.

Senast granskad 2019-05-23