• Lågflygning 2019

  Nu har SGUs geofysiska flygmätningar inletts för säsongen. Med syftet att kartlägga berggrunden flyger mätflygplanet fram och tillbaka på låg höjd, fram till slutet av augusti. Falun, Hofors och södra delen av Siljan ligger inom det område som berörs.

  15 maj 2019

 • Hundar hjälper till att spåra föroreningar

  Arbetet med att utreda hur gamla föroreningar sprids i marken är ofta komplicerat och svårlöst. Mot den bakgrunden har SGU anlitat hundar för att försöka effektivisera och förbättra undersökningarna.

  13 maj 2019

 • Nu går det att registrera sin brunn och få ett bättre skydd

  Nu öppnar SGU upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Inledningsvis testar SGU funktionen tillsammans med några kommuner som kommer att lägga ut funktionen på sina webbplatser.

  8 maj 2019

 • Metallprisernas utveckling i april

  I april var det relativt små prisrörelser, med undantag för kobolt och järnmalm, vars priser steg med tolv respektive sju procent. Järnmalmspriset är nu det högsta sedan 2014.

  7 maj 2019

 • Grundvattennivåer månadsskiftet april–maj

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är på grund av nederbördsunderskott nu mycket under de normala för årstiden i stora delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  6 maj 2019

 • Internationell utbildning om gruvor och miljö

  Måndagen den 6:e maj startar på nytt SGUs internationella utbildning om gruvor och miljö i Malå, den här gången med tjugosex deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien

  6 maj 2019