Peter Dahlqvist

19 juni 2019

Nya tänkbara områden för vattentäkter i Halland

SGU har i en första rapport utvärderat resultaten av flygmätningarna som genomfördes i Falkenberg, Båstad och Laholm under 2017. Ett antal nya områden som kan vara intressanta för framtida vattentäkter har identifierats.

SGU utförde under hösten 2017 helikopterburna elektromagnetiska mätningar (TEM) över områden på sammanlagt 234 kvadratkilometer i Laholms och Båstads kommuner, samt ett område på 83 kvadratkilometer i Falkenbergs kommun. Syftet var att kartlägga de geologiska förhållandena med fokus på identifiering och avgränsning av framtida grundvattenreserver.

I båda undersökningsområdena har nu ett antal mindre områden pekats ut som intressanta ur ett grundvattenperspektiv. I Falkenbergs kommun har en handfull nya områden identifierats och i Laholm har ca 10 nya mindre områden identifierats som intressanta. SGU föreslår att dessa områden utreds vidare för att klarlägga de hydrogeologiska förhållandena i mer detalj.

Även för nuvarande vattentäkter visar metoden på goda förutsättningar och här kan det geologiska underlaget ge stöd för nya brunnslägen och utformning av vattenskyddsområden. I tillägg till att identifiera nya områden som kan vara intressanta för den framtida vattenförsörjningen har mätningarna också bidrag till en ny jorddjupsmodell inom båda undersökningsområdena.

Läs rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-06-19