SGU utförde under hösten 2017 helikopterburna elektromagnetiska mätningar (TEM) över områden på sammanlagt 234 kvadratkilometer i Laholms och Båstads kommuner, samt ett område på 83 kvadratkilometer i Falkenbergs kommun. Syftet var att kartlägga de geologiska förhållandena med fokus på identifiering och avgränsning av framtida grundvattenreserver.

I båda undersökningsområdena har nu ett antal mindre områden pekats ut som intressanta ur ett grundvattenperspektiv. I Falkenbergs kommun har en handfull nya områden identifierats och i Laholm har ca 10 nya mindre områden identifierats som intressanta. SGU föreslår att dessa områden utreds vidare för att klarlägga de hydrogeologiska förhållandena i mer detalj.

Även för nuvarande vattentäkter visar metoden på goda förutsättningar och här kan det geologiska underlaget ge stöd för nya brunnslägen och utformning av vattenskyddsområden. I tillägg till att identifiera nya områden som kan vara intressanta för den framtida vattenförsörjningen har mätningarna också bidrag till en ny jorddjupsmodell inom båda undersökningsområdena.

Läs rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)