Ala Lombolo

Foto: SGU.

27 juni 2019

Nu börjar pilotförsöket för rening av sjön Ala Lombolo

Pilotförsöket för att rena den kraftigt förorenade sjön Ala Lombolo startar i veckan. Under två–tre år kommer man prova tekniken, densitetsstyrd lågflödesmuddring.

Sjön Ala Lombolo i Kiruna är kraftigt förorenad. Det förekommer bland annat höga halter kvicksilver i sedimenten. Föroreningarna kom till sjön via avloppsvatten bland annat från kommunens reningsverk som avvecklades 1967, från LKABs gamla laboratorium och från folktandvården.

– Förberedelserna med bland annat utredningar och ansökan om tillstånd för pilotförsöken har tagit lång tid men nu är vi på banan. I veckan påbörjas anläggningsarbetet vid sjön inför försöken och i juli börjar vi muddra, säger SGU:s projektledare Lijana Gottby.

Tekniken som ska testas kallas densitetsstyrd lågflödesmuddring. Det är en metod som suger upp ytliga sediment från botten med ett fjärrstyrt mudderverk. Därefter pumpas sedimentslammet till stora säckar, så kallade geotuber, för avvattning på land. Slammet blandas med en polymer som gör att metallerna flockas ihop och fastnar i geotuberna medan renat vatten rinner ut genom små hål i textilen.

Pilotprojektet är ett gemensamt arbete mellan SGU, LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten. Pilotprojektet beräknas pågå i 2–3 år och om resultaten är positiva påbörjas då en fullskalig sanering.

Läs mer om Ala Lombolo

Senast granskad 2019-06-27