På bilden syns ett dagbrott.

Foto: LKAB.

5 juni 2019

Metallprisernas utveckling i maj

De flesta metallpriserna backade under maj, med undantag för priset på guld och järnmalm som fortsatt stiger. Oro över minskad global handel och naturkatastrofer ligger bakom utvecklingen.

De flesta metallpriser har gått ned under månaden med undantag för järnmalm och guld. Guldpriset har varierat den senaste tiden men trenden är på uppåtgående. Både guldprisets uppgång och basmetallernas nedgång har sin orsak i oron över minskad global handel, där USA:s höjda tullar eller hot om höjda tullar mot Kina, EU och andra länder ser ut att eskalera. Den metall som priset föll mest påvar platina, minus 10 procent, vilket får tillskrivas prognoser om minskad produktion av dieselbilar, där katalysatorerna - till skillnad från i bensindrivna fordon - innehåller platina.

Järnmalmspriset steg med sju procent. Det är en kontinuerlig uppgång sedan hösten 2018. Nu är priset uppe i 99 dollar (62% fines). Orsaken är dels produktionsstopp hos det brasilianska gruvföretaget Vale i samband med den svåra dammolyckan i Minas Gerais i januari 2019, dels tropiska stormar i Pilabara-regionen i Australien, som bland annat orsakat stopp i malmtågstrafiken där. Dessa stora produktionsbortfall har inneburit högre priser på världsmarknaden.

Läs Metallpriser i maj (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-06-05