• SGU utvecklar och bygger ut grundvattennätet

  Utbyggnaden av SGUs grundvattennät är i full gång. Hittills har 60 av 300 nya mätstationer installerats. Tillsammans med nya beräkningsmodeller kommer det ge en bättre bedömning av grundvattensituationen runt om i landet.

  18 juni 2019

 • Ny rapport om sällsynta jordartsmetaller i Sverige

  SGUs arbete med kartläggning av sällsynta jordartsmetaller (REE) inom EU-projektet EURARE har lett till ökade kunskaper om ett antal fyndigheter och dessutom till ett par nya upptäckter. Detta framgår av en ny rapport.

  17 juni 2019

 • Geologisk beskrivning av Viskans dalgång

  SGU publicerar en rapport med en beskrivning av de jordartsgeologiska förhållandena längs de skredkänsliga vattendragen Viskan och Häggån i Halland.

  11 juni 2019

 • Sverige får sin första nationella geopark

  Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark, så kallad Svensk Geopark, efter ett beslut av SGU. Utnämningen är viktig för att utveckla den lokala besöksnäringen i regionen och för att öka intresset för geologi och förståelsen för vår natur.

  10 juni 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet maj–juni

  Situationen i de små grundvattenmagasinen har förbättrats något under maj månad men nivåerna är fortsatt mycket under de normala för årstiden i betydande delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  5 juni 2019

 • Metallprisernas utveckling i maj

  De flesta metallpriserna backade under maj, med undantag för priset på guld och järnmalm som fortsatt stiger. Oro över minskad global handel och naturkatastrofer ligger bakom utvecklingen.

  5 juni 2019

 • Rapport om FoU-seminarium publicerad

  Den 11 april anordnades en FoU-dag på SGU. Där presenterades geovetenskaplig forskning som SGU finansierar eller bedriver. Nu finns en sammanfattning av forskningen samlade i en FoU-rapport.

  3 juni 2019