Ugglan.
5 juli 2019

SGU i nytt uppdrag för mer kunskap om förorenade sediment

Förorenade sediment i sjö- och kustområden är en utmaning för att nå flera miljökvalitetsmål. SGU deltar i ett nytt regeringsuppdrag för att ta fram mer kunskap om förorenade sediment, om vilken risk de är för miljön, och hur man mest kostnadseffektivt kan åtgärda föroreningarna.

Målet med regeringsuppdraget är att:

  • ta fram bättre kunskap om läge och utbredning av förorenade sediment, 
  • undersöka risken för spridning av miljögifter,
  • undersöka hur kostnadseffektiva behandlingsalternativen är.

SGU kommer att bidra med kartläggning av förorenade sedimentområden med fartyget Ocean Surveyor och med expertkompetens.

Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, SGU, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut.

Läs mer på om uppdraget (nytt fönster)

Senast granskad 2019-07-05