Ulf Bergström/SGU.

2 juli 2019

Ny geologisk information till underlag för projektering av höghastighetsjärnväg

Inom ramen för samarbetet mellan SGU och Trafikverket genomförs en uppdatering av den geologiska informationen mellan Linköping och Jönköping. En sammanfattning av områdets berggrund och jordlager finns nu beskriven i en ny rapport.

Ett relevant, harmoniserat och aktuellt geologiskt underlag är en viktig förutsättning för Trafikverkets planering av höghastighetsjärnväg. Inom ett cirka 1 535 km2 stort område, definierat av Trafikverket, har SGU uppdaterat och kompletterat sina befintliga databaser. Informationen är avsedd att kunna användas i de inledande skedena av Trafikverkets projektering.

Rapporten är en sammanfattning av de geologiska förutsättningarna mellan Linköping och Jönköping. Den innehåller en beskrivning av områdets berggrund och jordlager inklusive jorddjup, geofysik och spricktektonik. Motsvarande information om områdets grundvattenförhållanden presenteras senare under året.

Länk till rapporten (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-07-02