Foto: Peter Åkerhammar, SGU

28 januari 2019

Riksintresset Tistbrottet har detaljavgränsats

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har detaljavgränsat fyndigheten Tistbrottet i Sala kommun, Västmanland, för dess innehåll av dolomit.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har detaljavgränsat fyndigheten Tistbrottet i Sala kommun, Västmanland. Tistbrottet är en fyndighet som är riksintressant för mineralutvinning enligt 3 kap 7 § andra stycket miljöbalken.

Den väldokumenterade fyndigheten innehåller dolomit, ett industrimineral som är av stor betydelse för samhällets behov. Dolomit används i stort sett inom alla industrisektorer såsom metall-, pappers-, och byggindustrin, men även i jordbruk.

Mer om riksintressen för värdefulla ämnen och material finns att läsa här

Senast granskad 2019-01-28