Pontus Westrin/SGU. Vattenprovtagning vid en gruva i Tanzania.

14 januari 2019

Ny utbildning om gruvor och miljö i Nigeria

Nästa steg i SGU:s internationella utbildningsprogram för geologiska myndigheter i Afrika på temat gruvor och miljö blir en utbildning på plats i Nigeria i april 2019.

Med en ökande befolkning och stärkt medelklass är vår användning av naturresurser från gruvor större än någonsin. Sverige och EU är långt från självförsörjande på dessa material och förlitar sig starkt på import, många gånger från länder där miljöarbetet är svagare.

Afrika är en kontinent som har en växande gruvindustri, varifrån flera av de metaller vi använder i Sverige kommer från. SGU arbetar med utbildningsprogrammet PanAfGeo om gruvor och miljö i Afrika, där en femte utbildningsomgång nu ska genomföras i april 2019, denna gång i Abuja, Nigeria. Syftet är att stärka miljökunskapen hos afrikanska geologiska undersökningar och byta erfarenheter om ämnet mellan Europa och Afrika.

Utbildningen sker både i klassrum och i fält och innefattar flera praktiska moment. Utbildningen genomförs av experter från SGU i samarbete med kollegor från olika länder i Afrika. Ämnen som täcks är bland annat:

  • Avfallshantering
  • Vattenmiljö och vattenhantering i gruvor
  • Biodiversitet och ekosystemtjänster
  • Cyanid- och kvicksilverhantering
  • Dialog och samråd
  • Hållbar gruvdrift
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Myndighetsutövande och tillståndsprocesser

PanAfGeo är ett initiativ som finansieras av EU och IGF (Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development). PanAfGeo består av flera olika utbildningsprogram, där Sverige och SGU ansvarar för den del av programmet som är inriktat på gruvor och miljö.

Mer information om utbildningen finns på PanAfGeo’s webbplats (nytt fönster)

Senast granskad 2019-01-14