Petri Valasti/SGU. Drönare som används i Smart Exploration-projektet.

7 januari 2019

Ny prospekteringsteknologi ska hitta framtidens mineralresurser

SGU deltar i det nya EU-projektet Smart Exploration som syftar till att utveckla tekniker för att hitta mineralresurser på större djup och på ett hållbart sätt.

Jakten på framtidens metaller och mineral tar fart i EU, där behovet är stort för att täcka efterfrågan på ny teknologi som elbilar, batterier, solceller och vindkraftverk. Prospektering sker idag på större djup, och särskilt inom befintliga gruvområden, vilket medför utmaningar för dagens teknik. Stora djup är svårt att samla data för, samtidigt kan vibrationer och andra störningar från pågående gruvverksamhet störa mätningar. Det finns behov av att utveckla våra befintliga metoder samt ta fram nya tekniker som är kostnadseffektiva och har en låg inverkan på vår miljö.

Projektet Smart Exploration samlar 27 olika forskningsinstitut, universitet, gruvföretag, teknikföretag och myndigheter för att gemensamt utveckla smarta lösningar för prospektering i gruvnära områden, men även för nya områden. Metoder och teknik ska testas aktivt på sex olika platser över hela Europa – i Sverige, Finland, Portugal, Grekland och i Kosovo. SGU deltar i två arbetspaket. I ena arbetspaketet utvecklas två geofysiska datainsamlingssystem, ett som ska användas ombord på en drönare och den andra på land. I det andra arbetspaketet görs en 3D modellering av geologiska, geokemiska och geofysiska data samt borrhålsinformation. Resultatet blir en konceptuell modell som kallas ” Target Generation”. Modellerna används sedan för att bedöma de ny utvecklade metoderna för prospektering. Modelleringen ska utföras i ett antal områden inom och utanför Sverige.

Smart Exploration finansieras genom EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Läs mer om Smart Exploration (öppnas i ny flik)

Senast granskad 2019-01-07