Grundvattendatering, Skåne.

22 januari 2019

Grundvattennivåer i januari

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala i nästan hela landet.

I Götaland har nivåerna i de små magasinen som regel stigit mellan 5 och 15 centimeter sedan föregående månad, medan de i övriga landet i allmänhet sjunkit.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i Götaland och Svealand med undantag för delar av västkusten där nivåerna är normala. I stora delar av Norrland är nivåerna i de små magasinen också normala för årstiden. Det förekommer även nivåer över det normala i södra Norrbottens län.

I de stora magasinen har nivåerna som regel sjunkit några centimeter sedan förra månaden. Grundvattennivåerna är nu under eller mycket under de normala i stora delar av landet, förutom delar av västkusten, östra Kalmar län samt östra Norrbottens län där nivåerna i de stora magasinen är normala för årstiden.

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.

Grundvattennivåer i januari 2019

Ladda ned kartorna högupplöst (nytt fönster)

Månadskartorna har publicerats en gång i månaden sedan slutet av 1983. De grundar sig på mätningar av grundvattennivåer som SGU kontinuerligt genomför i ett nätverk av mätstationer runt om i landet samt statistisk bearbetning av dessa mätningar.

Notera att kartorna är översiktliga eftersom de är baserade på ett begränsat antal mätstationer. Det är också viktigt att förstå att kartorna redovisar grundvattensituationen i förhållande till den aktuella månadens normalvärden. Detta betyder att nivåerna i absoluta termer inte är likvärdiga bara för att man har en likvärdig klassning av situationen under två olika månader. Det är istället förhållandet mellan det uppmätta värdet och månadens normalvärde som i detta fall är likvärdigt.

Är nivån klassad som under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 3:e år. Är nivån klassad som mycket under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 7:e år. Motsvarande återkomsttider gäller även när nivåerna är över det normala respektive mycket över det normala.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2019-01-22