Björn Wiberg

29 januari 2019

SGU:s bidrag till att utveckla Östersjöregionen

SGU har lämnat in årets rapportering av hur SGU:s arbete kopplar an till EU:s strategi för Östersjöregionen och som belyser det arbete som gjorts under 2018.

EU:s strategi för Östersjöregionen är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen med syfte att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön samtidigt som vi löser gemensamma problem. Det handlar alltså om land och hav, sjö och vatten. Strategin har tre huvudmål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet. Vi har under årets rapportering tydligt sett att den verksamhet som SGU bedriver bidrar till måluppfyllelsen inom samtliga mål.

De medlemsstater som ingår i samarbetet är Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen. Strategin välkomnar även samarbete med EUs grannländer Ryssland, Island, Norge och Vitryssland.

Denna rapport utgör SGU:s fjärde redovisning och bygger på en rapporteringsmall från Tillväxtverket med sju stycken frågor att besvara. SGU ska årligen (fram till år 2020) lämna skriftliga redovisningar till Regeringskansliet med kopia till Tillväxtverket.

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2019:01 (nytt fönster)

Senast granskad 2019-01-29