Bilden visar en sten, en hematit.

Hematit.

Foto: SGU.

6 februari 2019

Metallprisernas utveckling i januari

I januari bröts trenden och många metallpriser steg på nytt. Undantaget är kobolt som föll markant på grund av osäkerheter på marknaden och en annan prioritering av batteriteknik i Kina.

Efter att metallpriserna fallit under andra halvan av 2018 bröts trenden och januari bjöd på stigande metallpriser. Med ett undantag: den hajpade metallen kobolt.

Priset på kobolt föll med 33 procent under januari, vilket innebär att priset har fallit med 60 procent sedan toppnoteringen i april 2018.  Hälften av användningen av kobolt finns inom den traditionella industrin främst som legering i stålindustrin. Den andra halvan finns i batteriindustrin. Dels hör koboltpriset nedgång samman med metallprisernas nedgång under 2018, beroende på osäkerhet på marknaden och risk för tullar och handelskrig mellan världens stora aktörer USA och Kina, dels kan nedgången förklaras av att Kina prioriterat långlivade batterier till förmån för effektiva batterier, vilket innebär mindre kobolthalt i batterierna och därmed lägre efterfrågan.

De stigande priserna för metaller kan ses som en rekyl från 2018 års nedgång. Mest steg priset på Nickel (17%) och Zink (13%). Låga lager och något mer efterfrågan kan ha bidraget till att rekylen var kraftigast för just dessa metaller. 

Läs Metallpriser i januari (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-02-06