18 december 2019

MineFacts – fakta om prospektering, gruvdrift och hållbarhet

Idag släpps en digital variant av faktamaterialet MineFacts på webben. MineFacts syftar till att öka kunskapen om prospektering, gruvdrift och hållbarhet för bland annat sakägare.

När vi utvecklar smartare teknik, bygger fler hus och producerar mer för en växande befolkning ökar också vårt behov av råvaror. Vi behöver gruvor för att tillhandahålla de metaller vi behöver i vardagen, men samtidigt kan gruvdrift påverka miljön negativt. Men hur mycket, och varför? Påverkar alla gruvor miljön på samma sätt? Hur länge kommer effekterna att stanna och hur är det med påverkan på människor? Finns det sociala eller ekonomiska effekter, hur fungerar tillståndsprocessen och hur ser vi till att den gruvdrift vi gör är hållbar?

MineFacts är en faktasamling om gruvdrift, prospektering, tillståndsprocessen och hållbarhet. Materialet är avsett att användas av alla som berörs av gruvdrift, antingen som myndighet, företag, icke-statlig organisation eller individ. MineFacts är en produkt från EIT RawMaterials, ett organ inom EU, och har tagits fram av SGU tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, LTU Business och Finlands geologiska undersökning, GTK.

MineFacts fanns tidigare tillgänglig som bok och PDF, men finns nu i även som webbsida, tillgänglig via adressen nedan.

www.minefacts.eu

MineFacts (pdf, nytt fönster)

 

Senast granskad 2019-12-18