• Nytt förslag till vägledning för vattenskyddsområden behöver kompletteras

  SGU är kritiska till den nya vägledningen för att inrätta vattenskyddsområden, bland annat för att det saknas instruktioner om hur vattenskyddsområden ska avgränsas.

  6 december 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet november–december

  Nivåerna i de små magasinen är nu nära de normala eller över de normala på de flesta håll i landet. Dock återstår ett område i nordöstra Götaland med mycket lägre nivåer än normalt för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under eller mycket under det normala på många håll i de östra och södra delarna av landet.

  4 december 2019

 • Metallprisernas utveckling i november

  Under november föll priset med nickel, bly och zink markant. I övrigt innehåller SGUs rapportering nu prisutvecklingen på batterimetallerna kobolt, litium, vanadin och grafit. Prisrörelserna för dessa var under november måttliga.

  3 december 2019