December

 • Grundvattennivåer i december

  Nivåerna i de små magasinen har i allmänhet stigit sedan början av december och är nu nära eller över de normala i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under eller mycket under det normala på många håll i landets östra och södra delar.

  19 december 2019

 • MineFacts – fakta om prospektering, gruvdrift och hållbarhet

  Idag släpps en digital variant av faktamaterialet MineFacts på webben. MineFacts syftar till att öka kunskapen om prospektering, gruvdrift och hållbarhet för bland annat sakägare.

  18 december 2019

 • Höga geologiska naturvärden sätter stopp för fortsatt sandtäkt

  Isälvsavlagringen Slätmon i Vingåkers kommun är en värdefull naturmiljö. Mark- och miljödomstolen går på SGU:s linje att de geologiska naturvärdena här ska gå före andra samhällsintressen.

  17 december 2019

 • Extra satsning på grundvattnet ger resultat

  Utökad övervakning och provtagning av grundvattnet, 3D-data, flygburna undersökningar och ett flertal nya grundvattentillgångar identifierade. Det är några resultat av regeringens grundvattensatsning, enligt en ny delrapport från SGU.

  17 december 2019

 • Ny handledning för att bedöma påverkan på grundvattennivåer

  SGU har tagit fram en digital handledning till hjälp för att bedöma hur grundvattennivån påverkas kring öppna schakter, dagbrott och täkter. Nu finns handledningen tillgänglig på SGU:s webbplats.

  16 december 2019

 • Nytt förslag till vägledning för vattenskyddsområden behöver kompletteras

  SGU är kritiska till den nya vägledningen för att inrätta vattenskyddsområden, bland annat för att det saknas instruktioner om hur vattenskyddsområden ska avgränsas.

  6 december 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet november–december

  Nivåerna i de små magasinen är nu nära de normala eller över de normala på de flesta håll i landet. Dock återstår ett område i nordöstra Götaland med mycket lägre nivåer än normalt för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under eller mycket under det normala på många håll i de östra och södra delarna av landet.

  4 december 2019

 • Metallprisernas utveckling i november

  Under november föll priset med nickel, bly och zink markant. I övrigt innehåller SGU:s rapportering nu prisutvecklingen på batterimetallerna kobolt, litium, vanadin och grafit. Prisrörelserna för dessa var under november måttliga.

  3 december 2019