Foto: Pontus Westrin, SGU

27 augusti 2019

SGU i Etiopien om gruvor och miljö

I Addis Abeba, Etiopien, samlade SGU nyligen afrikanska gruvmyndigheter och intressegrupper för att diskutera olika förändringsprojekt som tagits fram för att förbättra miljöarbetet i gruvnäringen.

Förändringsprojekten är ett resultat av ett internationellt utbyte mellan SGU och afrikanska myndigheter via det internationella träningsprogrammet ITP 308 ”Mine Water and Mine Waste Management”, som finansieras av Sida. Tjänstemän från afrikanska myndigheter i Zambia, Tanzania, Etiopien och Kenya har deltagit i programmet med olika förändringsprojekt i sina hemländer för att på olika sätt förbättra miljöarbetet och öka hållbarheten inom gruvindustrin.

Idéerna till förändringsprojekten bearbetades och fastställdes under en tre veckor lång intensivkurs i Malå hösten 2018, där arbete med förändringsprojekten varvades med föreläsningar och fältstudier. Därefter har deltagarna arbetat med sina förändringsprojekt under tio månader i sina hemländer med stöd av mentorer från SGU. Gemensamt för alla förändringsprojekt är att ett stort fokus ligger på att etablera goda rutiner och ta fram av handlingsplaner vid gruvverksamhet och inspektioner av gruvor. 

Medverkande projekt: Environmental Framework for Mine Site Closure (Kenya), Guidelines for Mine Water and Tailings Management for Small and Medium Scale Mines (Tanzania), Environmental Management Guidelines for Artisanal Mining (Etiopien), Tailings Storage Facility Tool Kit and Guidelines for Inspection (Zambia), Review of Tailings Storage Facilities (Zambia).

Under konferensen i Addis Abeba presenterades förändringsprojekten för en bred publik med intresse för gruvor och dess påverkan på miljön. Konferensen i Etiopien var den första av tio som kommer att äga rum i olika länder i Afrika de kommande fem åren.

Läs mer om SGU:s internationella projekt "Mine Water and Waste Management"

Senast granskad 2019-08-27