SGUs litogeokemiska databas har under sommaren utökats med cirka 1500 analyser, ett arbete som påbörjades senare delen av 2018. Databasen innehåller nu strax under 20 000 analyser, varav de flesta kan studeras i SGUs kartvisare Bergartskemi.

I princip är samtliga litogeokemiska analyser från Mineraljakterna i modern tid (2002–2014), där positionen kunnat spåras, nu uppladdade i databasen. Observera att bland dessa är det även ett flertal block som analyserats, då blockletning är en stor del av tidiga prospekteringsinsatser. Det framgår som vanligt i text vad som analyserats även för dessa analyser.

Länk till SGUs kartvisare Bergartskemi