Foto: Ildiko Antal-Lundin, SGU

13 augusti 2019

Många nya data om bergartskemi

SGU har under sommaren fyllt på den litogeokemiska databasen med 1500 analyser. Bland den nya informationen finns analyser av block och andra fynd som hittats under SGU:s Mineraljakter.

SGU:s litogeokemiska databas har under sommaren utökats med cirka 1 500 analyser, ett arbete som påbörjades senare delen av 2018. Databasen innehåller nu strax under 20 000 analyser, varav de flesta kan studeras i SGU:s kartvisare Bergartskemi.

I princip är samtliga litogeokemiska analyser från Mineraljakterna i modern tid (2002–2014), där positionen kunnat spåras, nu uppladdade i databasen. Observera att bland dessa är det även ett flertal block som analyserats, då blockletning är en stor del av tidiga prospekteringsinsatser. Det framgår som vanligt i text vad som analyserats även för dessa analyser.

Länk till SGU:s kartvisare Bergartskemi

Senast granskad 2019-08-13